BG lang EN lang
Home
Products
Functions
Gallery
Price
About
Contact
created by
TrX G1P TripX TrX G1P
   TrX G1P е първата версия с графичен дисплей позволяващ следенето на всички параметри едновременно.
   Към функциите на TripX V1 са добавени още две калибровки (едната от които е потребителска и се задава ръчно). Всичките калибровки могат да бъдат разменяни и/или променяни по всяко време в етапа на работа.
   Друга новост е показанията на средна и моментна скорост

Възможности:
   - работа с адаптивно меню;
   - възможност за избор на език;
   - два автономни входа за датчици за измерване на разстояние;
   - възможност за използване на електронни (фабрично монтираните ) датчици, без допълнителн устройства;
   - три отделни, автономни калибровки от които едната се задава произволно от потребителя;
   - показания на общо и междинно разстояние, време и скорост едновременно;
   - възможност за промяна на местата и големината на показания на общо и междинно разстояние по време на работа;
   - възможност за работа в режин на увеличаване или намаляване на изминатото разстояние;
   - избор на показанията за дистанциа във вид ХХХ.ХХХ или ХХХ.ХХ, което не променя точността на измерване;
   - възможност за превключване на различните калибровки по време на работа;
   - възможност за превключване единия или другия датчик по време на работа, без тоз да променя точността на измерване;
   - възможност за промяна на калибриращото число по време на работа;
   - възможност за промяна на общата дистанция
   - възможност за временно спиране отчитане на дистанция (режим "ПАУЗА");
   - възможност за запазване показанията на общото изминато разстояние за следващото пускане на устройството;
   - възможност за показания в нормален или инверсен режим;
   - възможност за звукова сигнализация при натискане на бутон;
   - възможност за дистанционно управление.
Функции        Продукти