BG lang EN lang
Home
Products
Functions
Gallery
Price
About
Contact
created by
Стойка/Сенник Стойка/Сенник    Сенникът е едно удобство при използването на TripX компютрите под преки слънчеви лъчи.
   С издадената козирка отгоре и отсраани на устройството, сенника намалява възможността от попадането на преки слънчеви лъчи върху компютъра. Така се предотвратяват отблясъци, заслепяване или лоша видимост на изписаните данни.
   Сенникът е монтиран на стойка която позжолява закрепване на устройството озвен в хоризонтална или вертикална равнина, но и в произволен ъгъл за максимално удобство на навигатора.
НАЗАД