BG lang EN lang
Home
Products
Functions
Gallery
Price
About
Contact
created by
TripX V1 Tripx V1
   TripX V1 е базова версия на трип компютъра TripX. В нея има заложени всички основни функции за използването му в рали състезание което се кара по пътна книга.
   Леко, здраво и компактно устройство в което има заложени всички основни функции за използването му в рали състезание което се кара по пътна книга.
   Компютърът е с един информационен и един седемсегментен дисплей, комбинацията от които дава пълна информация както за общо и междинно разстояние, така и за изминалите общо и междинно време.
   Показанията на червеният седемсегментен дисплей осигуряват идеална видимост както денем, така и в нощни условия.
   TripX V1 има възможност за измерване и на общо и на междинно разстояние до 999.999 км

Възможности:
   - два автономни входа за датчици за измерване на разстояние;
   - възможност за използване на електронни (фабрично монтираните ) датчици, без допълнителн устройства;
   - показания на общо и междинно разстояние едновременно;
   - показване на обюо и междинно време едновременно;
   - възможност за работа в режин на увеличаване или намаляване на изминатото разстояние;
   - възможност за показване едновременно дистанция и време (общо и междинно);
   - възможност за временно спиране отчитане на дистанция (режим "ПАУЗА");
   - избор на показанията за дистанциа във вид ХХХ.ХХХ или ХХХ.ХХ, което не променя точността на измерване;
   - възможност за превключване единия или другия датчик по време на работа, без тоз да променя точността на измерване;
   - възможност за промяна на калибриращото число по време на работа;
   - възможност за дистанционно управление.
Галерия        Продукти

Свий
    Пълно описание на продукта можете да изтеглите от тук

TrX G1P TripX TrX G1P
   TrX G1P е първата версия с графичен дисплей позволяващ следенето на всички параметри едновременно. Към функциите на весия 1 са добавени още две калибровки (едната от които може да се задава призволна ръчно), и могат да бъдат разменяни и променяни по всяко едно време.    Друга новост е показанията на средна и моментна скорост
    Пълно описание на продукта можете да изтеглите от тук

Trx GPS1 TripX TrX G1P
   Trx GPS1 е напълно иновативен продукт. За ПЪРВИ ПЪТ трип компютър с вградени GPS, GSM и WIRELLES модули. Благодарение на GPS модула от най-ново поколение и 32 битовия микропроцесор, устройството има възможност да се използва както за обикновен трип компютър, така и за една много точна навигация. С мощният си хардуер тази версия може да изчислява координатите на дадена точка при зададени азимут и растояние от точката в която се намирате.     Пълно описание на продукта можете да изтеглите от тук