BG lang EN lang
Home
Products
Functions
Gallery
Price
About
Contact
created by
TripX V1 Tripx V1
   TripX V1 е базова версия на трип компютъра TripX. В нея има заложени всички основни функции за използването му в рали състезание което се кара по пътна книга.
    Пълно описание на продукта можете да изтеглите от тук

TrX G1P TripX TrX G1P
   TrX G1P е първата версия с графичен дисплей позволяващ следенето на всички параметри едновременно. Към функциите на весия 1 са добавени още две калибровки (едната от които може да се задава призволна ръчно), и могат да бъдат разменяни и променяни по всяко едно време.    Друга новост е показанията на средна и моментна скорост
    Пълно описание на продукта можете да изтеглите от тук

Trx GPS1 TripX TrX G1P
   Trx GPS1 е напълно иновативен продукт. За ПЪРВИ ПЪТ трип компютър с вградени GPS, GSM и WIRELLES модули. Благодарение на GPS модула от най-ново поколение и 32 битовия микропроцесор, устройството има възможност да се използва както за обикновен трип компютър, така и за една много точна навигация. С мощният си хардуер тази версия може да изчислява координатите на дадена точка при зададени азимут и растояние от точката в която се намирате.
   Може да Ви върне също азимута и растоянието до точка на която само трябва да зададете координатите. Вграденият указател на посоката Ви води до достигането на зададената точка.
   Устройството записва и Вашата следа (track) което Ви освобождава от използването на допълнителен GPS приемник, която може да бъде изчетена от него дистанционно (през WIRELLES).

Възможности:
Базов модел
   - работа с адаптивно меню;
   - възможност за избор на език;
   - възможност за показания в нормален или инверсен режим;
   - възможност за звукова сигнализация при натискане на бутон;
   - работа в режим "TRip master";
   - работа в режим "Изгубени";
   - работа в режим "Dakar";
   - два автономни входа за датчици за измерване на разстояние;
   - възможност за използване на електронни (фабрично монтираните ) датчици, без допълнителн устройства;
   - три отделни, автономни калибровки от които едната се задава произволно от потребителя;
   - показания на общо и междинно разстояние, време и скорост едновременно;
   - възможност за промяна на местата и големината на показания на общо и междинно разстояние по време на работа;
   - възможност за работа в режин на увеличаване или намаляване на изминатото разстояние;
   - избор на показанията за дистанциа във вид ХХХ.ХХХ или ХХХ.ХХ, което не променя точността на измерване;
   - възможност за превключване на различните калибровки по време на работа;
   - възможност за превключване единия или другия датчик по време на работа, без тоз да променя точността на измерване;
   - възможност за промяна на калибриращото число по време на работа;
   - възможност за промяна на общата дистанция
   - възможност за временно спиране отчитане на дистанция (режим "ПАУЗА");
   - възможност за запазване показанията на общото изминато разстояние за следващото пускане на устройството;
   - възможност за дистанционно управление.
+ GPS
   - в режим "Изгубени";
      - възможност за намиране на гочки по зададени GPS координати;
      - възможност за намиране на точки по зададени дистанция и азимут;
      - възможност за търсене на дадена произволна точка от списък зададен по един от двта предни варианта;
   - в режинм"Trip Master";
      - електронен компас и GPS данни;
      - възможност за измерване изминатото разстояние по GPS;
      - възможност за запис на следа (TRACK);
      - възможност за намиране на точка от пътната книга по зададени дистанция и азимут;
      - възможност за отчет на виртуални контроли;
+ GSM
   - в режинм"Trip Master" и "Dakar";
      - възможност за предаване в реално време на GPS координатите на състезатяля по предварително зададен протокол и предварително зададен времеви период;
+ WIRELLES
   - задаване на ПИН (Персонален Идентификационен Номер - обикновенно стартовия) използван за установяване на защитен канал за предаване на данни (леда/трацк/, виртуални контроли и т.н.);
   - в режинм"Trip Master";
      - възможност за автоматично изчитане на следа (track) без да се сваля устройството от машината;
      - възможност за предаване на виртуални контроли;
   - в режинм"Dakar";
      - възможност за качване на следата (track), ограничения за скорости, виртуални контроли и др. без да се демонтира устройството от машината;
Галерия        Продукти

Свий
    Пълно описание на продукта можете да изтеглите от тук